66479486 021

8448763 0912

20:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486

اندازه گیری الکتریکی فشار

گیج فشار
در اندازه گیری به وسیله گیج فشار کشش سنج از سیم فلزی یا چیپ نیمه هادی برای اندازه گیری تغییرات فشار استفاده می شود . [.....]

گیج فشار

گیج فشار
اهداف مقاله گیج فشار : در مقاله ی گیج فشار ( پرشر گیج ) سعی گردیده دید و آشنای کلی با المان های مکانیکی اندازه [.....]

لول سوئیچ عیوض تکنیک

لول سوئیچ عیوض تکنیک
به طور کلی بایستی گفت که لول سوئیچ ها تجهیزات صنعتی هستند که جهت مشخص نمودن سطح سیال مایعات و ذرات جامد در مخازن ، [.....]

لول گیج عیوض تکنیک

لول گیج عیوض تکنیک
لول گیج MLG 55 عیوض تکنیک ، گرانترین لول گیج مغناطیسی عیوض می باشد که اولین بار به سفارش شرکت دیگ ساز پاکفن تولید گردید [.....]

تله بخار عیوض تکنیک

تله بخار عیوض تکنیک
شرکت عیوض تکنیک با نام برند عیوض EYVAZ (ابزار دقیق آذر سام ) بزرگترین و معتبر ترین کمپانی در زمینه تولیدات تله بخار در ایران [.....]

صفحه 1 از 5 - تعداد کل مقالات 24

قبلی ←