66479486 021

8448763 0912

19:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486

مانومتر

مانومتر
مانومتر تجهیزات و ادواتی که قابلیت اندازه گیری فشار را دارند ، مانومتر Manometer نامیده می شوند که در انواع مختلف طراحی و ارائه می گردد [.....]

شیر کشویی

شیر کشویی
شیر کشویی شیر کشویی یا همان گیت ولو Gate Valve از انواع شیرآلات صنعتی می باشد که به شیرهای دروازه ای هم معروف هستند . [.....]

مانوستات

مانوستات
مانوستات مانوستات Manostat در طیف تجهیزات اندازه گیری محسوب می گردد . فشار یکی از کمیت های مهم و رایج در سیستم های کنترلی [.....]

ریلیف ولو

ریلیف ولو
ریلیف ولو شیر ریلیف ولو Relief Valves از انواع شیرآلات صنعتی می باشد که با کاربری شیر ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد . از این [.....]

پرشر ترانسمیتر

پرشر ترانسمیتر
پرشر ترانسمیتر پرشر ترانسمیتر Pressure Transmitter یا همان ترانسمیتر فشار یکی از المان ها اندازه گیری فشار در ابزاردقیق می باشد که مقدار فشار را [.....]

صفحه 1 از 8 - تعداد کل مقالات 40

قبلی ←