66479486 021

8448763 0912

19:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486
آپارات کنترل تک اینستاگرام تماس با کنترل تک

اندازه گیری دما

تقریبا در تمامی فرآیندهای صنعتی ، تجهیزات کنترل ، اندازه گیری دما (temperature Gauge ) تمپرچر مورد نیاز است . از آنجا که واکنش های فیزیکی و شیمیایی به ( تمپرچر ) دما وابسته هستند ، بنابراین اندازه گیری دما ( measurement temperature) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کاربرد های صنعتی سنسورهای دما ( گیج دما ) (Level temperature ) به ترتیب ذیل می باشد :

1- گیج های اندازه گیری دما از نوع تماسی ( Contact ) :

- گیج دما بی متال ( Bimetal ) - گیج دما ترموکوپل ( Thermocouple )

 - گیج حسگر مقاوتی (RTDS ) - گیج دما ترمیستوری ( Thermistor ) 

......................................................................................

2-  گیج های اندازه گیری دما از نوع غیر تماسی ( Non-Contact ) :

-  گیج دما صوتی ( Acoustic ) - گیج دما مادون قرمز ( Radiation )

*در ادامه محصولات تمپرچر را جهت خرید مشاهده نمایید*

زیر مجموعه های اندازه گیری و کنترل دما Temperature
ترمومتر
ترمومتر
مشاهده محصولات
تمام محصولات اندازه گیری و کنترل دما Temperature
گیج-دما-ویکا
گیج دما ویکا
بررسی محصول
ترمومتر-ویکا
ترمومتر ویکا
بررسی محصول
ترمومتر
ترمومتر
بررسی محصول