66479486 021

8448763 0912

19:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486

تعمیر تله بخار
 - 
نویسنده: مهندس سعیدی
 - 
تعداد بازدید: 12353

عیب یابی تله بخار


** توجه : ما در این بخش به عیب یابی و تعمیر تله بخار پرداخته ایم ، برای مشاهده و بررسی تله بخار موجود به جهت خرید به بخش محصولات تله بخار وب سایت مراجعه نمایید.

تعمیر تله بخار

نحوه عیب یابی استیم تراپ : 

    اهداف مقاله عیب یابی تله بخار :

در مقاله عیب یابی تله بخار ( تعمیر تله بخار ) سعی گردیده ، دید و آشنای کلی با سرفصل آزمایش و عیب یابی تله بخار ها  را به شما همکاران و دانشجویان عزیز ارائه گردد . 

مقدمه :

به جهت تعمیر تله بخار باید ابتدا تله بخار را بشناسیم . دستاورد دقت در طراحی و نصب صحیح تله بخار ، سیستمی کار آمد با کمترین اتلاف انرژی و متناسب با شرایطی فنی و اقتصادی پروژه است . لازمه بقا ، حفظ و تداوم نتایج مطلوب مراحل طراحی و نصب ، نگهداری منظم و راهبری سنجیده است . در غیر این صورت کار آمد ترین سیستم ها نیز پس از مدت کوتاهی کیفیت اولیه را از دست می دهند .متاسفانه عدم توجه کافی به مقوله نگهداری در زمان بهره برداری از عمر مفید سیستم کاسته و موجبات اتلاف انرژی و سرمایه را فراهم می آورد. از این نظر ، نگهداری تله بخار ها که خود وظیفه حفظ انرژی سیستم را به عهده دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تله بخار ، پنجره ای است برای باز بینی و سنجش عملکرد تمامی سیستم بخار ، بقا این دید گاه نگهداری و بازدید های فنی منظم ، جایگاه مهم تری می یابد . فرض کنید قطر منفذ تله ای 3/8 اینچ است که 50 درصد آن به هنگام کار باز می ماند . چنانچه فشار بخار 60 Psig و بازه دیگ 75 درصد باشد ، نتایج زیر حاصل به دست می آید :

 • اتلاف انرژی در صورت باز بودن صد در صد منفذ = 2500 میلیون بی تی یو در سال
 • اتلاف انرژی در صورت باز بودن 50 درصد منفذ = 1250 میلیون بی تی یو در سال
 • اتلاف انرژی در صورت کارکرد نیم سال دیگ و بازده 75 درصد به تناسب نوع سوخت = 833 میلیون بی تی یو در سال

در اغلب اوقات تله بخارها به صورت باز دچار از کار افتادگی می شوند . اما این قاعده ای کلی نیست . به عنوان مثال ، تله های دیسکی ، همان تله بخار ترمودینامیکی ممکن است در اثر وجود ذرات و رسوبات در حالت بسته دچار عیب شوند . احتمال از کار افتادگی در هر دو حالت باز یا بسته برای تله های حرارتی نیز وجود دارد و جهت تعمیر تله بخار ابتدا باید با فشار باد ذرات و اشغال های داخل تراپ را تمیز نماییم و در وحله ی دوم دیسک را تعویض نموده و درصورتیکه همچنان نشتی داشت سیت را باید سیقل دهیم.

تله های شناوری – حرارتی ( استیم تراپ فلوتر ترموستاتیکی ) معمولا به صورت بسته از کار باز می مانند ، اما در عین حال وجود ذرات معلق در نشیمنگاه سوپاپ نیز می تواند منجر به از کار افتادگی تله در حالت باز گردد . از کار افتادگی تله بخارها در هر دو حالت باز یا بسته تبعات ناخوشایندی در پی خواهد داشت . چنانچه تله در حالت بسته از کار بماند ، چگالیده هوا در مسیر ورودی تله انباشته شده و ممکن است دامنه آن تا داخل مبدل نیز گسترش یابد. در این حالت انتقال حرارت توسط کویل و با جدار گرم کننده به درستی انجام نخواهد شد و بازده سیستم کم می شود ؛ ضمن اینکه احتمال ضربات قوچ نیز افزایش می یابد .به زبان ساده تر ذران و آشغال خروجی ارویس ( مسیر خروج سیال ) در پر کرده است جهت تعمیر تله بخار یا با فشار باد مسیر را باز کرده و یا تراپ را باز نموده و مسیر خروجی را تمیز کنید. حالت دوم بسته عمل نمودن تله بخار فلوتر ترموستاتیک ، سوراخ شدن شناور می باشد ، که در این صورت شناور غوطه ور نمی گردد و نهایتا امکان باز شدن شیر تخلیه نمی باشد ، قاعدتا جهت تعمیر تله بخار در اینصورت شناور باید تعوض گردد.

از کار افتادگی در حالت باز ، اتلاف بخار و کاهش بازده سیستم و احتمال ایجاد ضربات قوچ را بدنبال دارد. بدترین حالت از نظر تشخیص ، از کار افتادگی جزیی به معنای نیمه باز بودن است که اغلب در اثر وجود ذرات و رسوبات در نشیمنگاه سوپاپ تله بخار روی می دهد .تشخیص به موقع نقص ، به ویژه نقایص پنهانی مانند از کار افتادگی نیمه باز ، نیازمند برنامه ای منظم برای بررسی و آزمون عملکرد تله ها است . 

 آزمایش تله بخار

به طور کلی روش های مبتنی بر تجربه و دانسته های شخصی و نیز شیوه های تحلیل رایانه ای و یا ترکیبی از این دو در چهار قالب دیداری ، شنیداری ، حرارتی و الکترونیکی طبقه بندی می شوند.

2-1 ) روش های دیداری آزمایش تله بخار :

آزمون دیداری نیاز به تجهیزات پیچیده ای ندارد . اما باید اختلاف بین بخار زنده و بخار ریزشی را دانست . در این روش تجربه و دانسته های آزمایشگر نقش اصلی در تحلیل و تعیین وضعیت تله بخار دارد . نصب شیر آزمایش در خروجی تله بخار امکان آزمایش دیداری را فراهم می آورد.

با بستن شیر قطع کن تله و باز نمودن شیر آزمایش می توان وضعیت چگالیده را بررسی نمود . خروج مقداری بخار ریزشی همراه چگالیده ، طبیعی است و این مقدار نشاده اتلاف بخار و یا از کار افتادگی تله نمی باشد ، در این آزمون نکته مهم ، تشخیص بخار ریزشی از بخار زنده است. نصب آب نما در خط خروجی تله نیز برای رویت وضعیت چگالیده و حجم آن لازم است.

3-1 ) روش شنیداری آزمایش تله بخار :

روش شنیداری یا صوتی شیوه ای دیگر مبتنی بر تجربه و دانسته های آزمایش کننده است . در این روش ، تشخیص صدای عبور بخار زنده ازچگالیده ، اساس آزمایش است . معمولا بدون ابزار کمکی و به دلیل صداهای مختلفی که ممکن است ناشی از کارکرد سایر تجهیزات باشد این روش نتایج چندان مطمئنی در پی نخواهد داشت ، اما با به کارگیری برخی از ابزار ها مانند گوشی ها ی طبی و یا تجهیزات ما فوق صوت و با تجربه بالا می توان به نتایج دلخواه دست یافت.

تجهیزات ما فوق صوت فرکانس های بین 20 تا 100 KHZ را شناسایی و آن ها را تبدیل به فرکانس های قابل شنیدن ( 100 HZ تا 3 KHZ ) می کنند . میله بلند فلزی سنجش گر فوق صوت با قرار گرفتن روی تله بخار موجب انتقال صدا به واحد اصلی می شود ، با تبدیل دامنه فرکانس توسط دستگاه ، با یک گوشی می توان صدای ایجاد شده را شنید و در صورت دارا بودن مهارت لازم ، شنیده ها را تحلیل نمود . برخی از سازندگان برای سهولت تشخیص مطمئن تر اقدام به ساخت نشانگر هایی کرده اند که به وسیله آن ها می توان ضمن شنیدن صدا به وسیله گوشی ، علایمی را روی نشانگر رویت نمود . 

4-1 ) روش حرارتی آزمایش تله بخار :

با اندازه گیری دمای لوله ورودی و خروجی تله می توان حدود فشار دو قسمت را تخمین در حالت طبیعی همواره دمای لوله ورودی بیشتر از دمای خروجی تله است . با در نظر داشتن جدول خواص بخار می توان فشار را بر اساس میزان دما در حالت اشباع تعیین نمود .

در حالت اشباع ، افزایش دما نشانگر افزایش فشار است . دمای سطح خارجی لوله ها معمولا حدود 90 تا 95 درصد دمای بخار است ، با توجه به این نکته و در اختیار داشتن مقدار دما و فشار و به کارگیری جدول خواص بخار و شرایط کار سیستم می توان عملکرد تله را مورد ارزیابی قرار داد و احیانا به بروز عیب در آن پی برد.

ساده ترین ابزار برای به کارگیری روش حرارتی استفاده از دماسنج است اما وسایل گوناگون دیگری نیز برای تعیین دمای دو سمت تله و تخمین فشار وجود دارد . انواع موادی که تحت دماهای مختلف تغییر رنگ یا حالت می دهند ، مانند نوار های حساس و مداد های شمعی ذوب شونده از این جمله اند . پیرومتر های دیجیتال و نشانگر های مادون قرمز ادوات پیشرفته تری برای سنجش عملکرد تله بخارها بر اساس دما هستند .

در مجموع روش حرارتی نسبت به روش صوتی از دقت کمتری برخوردار است زیرا ممکن است از کار افتادگی یک تله منجر به بالا رفتن دما و فشار در خروجی سایر تله ها شود ،د راین صورت تشخیص تله معیوب به روش حرارتی بسیار مشکل و گاه غیر ممکن است.

1 - 5 ) روش الکترونیکی آزمایش تله بخار : 

این روش به جهت کاربری ابزار و ادوات پیشرفته تر الکترونیکی اعم از سیستم های ساده و یا قابل برنامه ریزی به این نام خوانده می شوند در حالیکه موارد سنجش در آنها نیز همان عوامل فیزیکی دما ، فشار و صدا در روش های یاد شده می باشد .

در روش های قبلی نقش تجربه و دانسته های آزمایشگر برجسته و پر رنگ تر است ، در حالی که به کمک تجهیزات پردازنده ، بخشی از تحلیل موارد آزمون به صورت مکانیزه انجام می شود . البته بسته به نوع تجهیزات پزشکی ، میزان دخالت تحلیل ماشینی نسبت به انسانی متفاوت است.

استفاده از رایانه و PLC ، امکان برنامه ریزی ، تحلیل ، ثبت و تعیین کلیه ویژگی های عملکرد تله بخار ها را به طرز چشم گیری مطمئن و آسان نموده است . به همین دلیل ، بسیاری از سازندگان تله بخارها سعی خود را معطوف به ارایه سخت افزار ها و نرم افزار های متناسب با تظاهرات فیزیکی تله بخارها نموده اند .

2 ) حالت های بروز عیب تله بخار جهت تعمیر تله بخار :

انباشتگی هوا ، رسوب گذاری ، ذرات معلق و رسوبات ، گیر کردن اجزای متحرک ، خوردگی سوپاپ و نشیمنگاه ، فرسودگی و پایان عمر طبیعی ، از مهمترین عوامل از کار افتادگی تله بخار هاست . چنانچه این عوامل را داخلی و مربوط به خود تله بدانیم ، می توانیم حساب جداگانه ای برای عوامل خارجی نیز باز کنیم ، این عوامل مربوط به کل سیستم و عیوب احتمالی اجزای آن است که تاثیرات آن در عملکرد تله بخار نمایان می شود . کاهش یا افزایش غیر مجاز فشار ، وجود هوا یا خلاء در بخش های مختلف ، گرفتگی ها و آسیب دیدگی خطوط ، تنظیم نادرست ، عدم کارکرد صحیح کنترل کننده ها و نشانگر ها و نواقص بسیار دیگری از این قبیل می توانند موجب از کار افتادگی تله شوند.

2 - 1 ) تله بخار سرد و بدون خروجی

 * ممکن است فشار بنا به دلایل زیر بیش از حد تعیین شده باشد :

 • - فشار خط درست تنظیم نشده است
 • - بدون کوچکتر کردن اوریفیس تله ، مقدار فشار ، بیشتر تنظیم شده است
 • - شیر تقلیل فشار درست عمل نمی کند
 • - فشارسنج روی دیگ ، فشار را کم نشان می دهد
 • - منفذ خروجی به دلیل فرسودگی و خوردگی گشاد شده است 
 • - عدم کارکرد صحیح هواگیر ها و انباشتگی هوا که باعث افزایش فشار و قطع کار مشعل می شود

   *  چگالیده یا بخار بنا به دلایل زیر به تله نمی رسد:

- گرفتگی صافی .

- قفل شدن شیر قطع کن ( شکستگی کشویی شیر در حالت بسته ).

- گرفتگی خط لوله یا زانویی ها .

 • فرسودگی سیستم 
 • انباشتگی محفظه تله بخار از رسوبات 
 • گرفتگی منفذ هوای بالای سطل ناشی از تجمع ذرات و رسوبات در تله بخار سطلی معکوس یا همان تراپ اینورتدباکت
 • آسیب دیدگی و گرفتگی هواگیر حرارتی در تله بخار های شناوری – حرارتی یا همان استیم تراپ فلوتر ترموستاتیک
 • آسیب دیدگی فانوسه در تله بخار های حرارتی یا همان استیم ترپ بی متال
 • نصب وارونه در تله بخارهای دیسکی یا همان استیم تراپ ترمودینامیکی

2 - 2 ) تله بخار گرم و بدون خروجی : 

     ممکن است چگالیده بنا به دلایل زیر به تله بخار وارد نشود:

 • نشت مسیر کنارگذر
 • احتمال کمبود فشار
 • ایجاد خلاء بین مبدل و تله بخار

2 - 3 ) عبور بخار زنده از تله بخار :

 •  ممکن است سوپاپ یا نشیمنگاه آن بنا به دلایل یزر آسیب دیده باشند:
 • - خوردگی و فرسودگی سوپاپ
 • - جمع شدن رسوبات روی نشیمنگاه و ایجاد نا همواری در سطح آن
 • در تله های مجهز به هواگیر حرارتی ، ممکن است حسگر آسیب دیده باشد.
 • در تله بخار های سطلی معکوس آب بندی اولیه به هم خورده ، یا از ابتدا نادرست انجام گرفته است.

2 - 4 ) پیوستگی جریان در تله بخار :

 •  ظرفیت تله بخار کم است.
 • بار چگالیده بدون پیش بینی های اولیه زیاد شده است.
 • کوپل مبدل ها دچار نشت شده است.
 •  کف کردن آب دیگ و سرریز شدن آن در اثر کثیفی.
 • 2 - 5 ) کندی گرمایش در تله بخار :
 • برای هر یک از تجهیزات ، تله بخار جداگانه نصب نشده است. ( اتصال کوتاه مدار چگالیده ) .
 • هواگیر تله به خوبی عمل نمیکند یا ظرفیت هواگیری آن متناسب با بار نیسب . ( در این وضعیت بهتر است از هواگیر موازی استفاده شود ).

2 - 6 )

یخ زدگی در تله بخار

 •  طول لوله تخلیه زیاد است.
 • عایق کاری خط و تله به درستی انجام نشده است.
 • لوله خروجی به طرف خط اصلی چگالیده بدون شیب است.
 •  ظرفیت استیم تراپ بیش از شرفیت واقعی است.

2 - 7 ) تله بخار بدون جریان خروجی باز می ماند .

 • بخش بخارگیر تله ( سطل ، فانوسه ، شناور ، دیسک ) معیوب است .

3  ) عیوب مرموز تله بخار 

گاهی اوقات پی بردن به نوع عیب بسیار مشکل است . به عنوان مثال ممکن است با باز نمودن شیر آزمایش ، چگالیده از تله بخار خارج گردد و اوضاع کاملا طبیعی به نظر برسد ، اما با بستن شیر آزمایش و باز نمودن شیر خروجی ، چگالیده به خط برگشت راه نیابد. در این حال احتمالات زیر وجود دارد:

 • خط برگشت متناسب با ظرفیت تخلیه نیست ( تله گرم ).
 • بخار رد شده از سایر تله ها از سریق کلکتور مشترک به خروجی تله بخارمورد نظر فشار وارد می کند ( تله گرم ).
 •  خلاء زیاد در خط برگشت ( تله سرد ).
 • گرفتگی هواگیر ( تله گرم یا سرد ).
 • پس فشار ناشی از تخلیه تله بخار فشار بالا در کلکتور فشار پایین .
 • خرابی شیر یک طرفه در خروجی تله هایی که زیر خط برگشت قرار گرفته اند.

قطعات یدکی تله بخار

قطعات یدکی برخی از تله بخارها ، قطعاتی همچون شناور ، دیسک و ترموستات ... برخی از برند ها موجود می باشد . به جهت خرید قطعه یدکی تله بخار مورد نظر با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. بعد از بررسی مدل و گزارش شفاهی مصرف کننده ، تصمیمات لازم در خصوص تعمیرات تله بخار اخذ خواهد شد.

 >>> جهت مشاهده و خرید انواع تله بخار کلیک نمایید <<<

سوالات متداول

همانطور که اشاره شد برخی از قطعات اصلی استیم تراپ ها در مدل های مختلف مشابه و یکسان می باشد. جهت بررسی امکان تعمیر بایستی مشخصات تله بخار مذکور به واخد فنی ما گزارش گردد.
در صورت امکان تعمیر ، قبل از انجام تعمیرات با توجه به مراحل و قطعات مورد نیاز ، به مشتری اعلام قیمت و هزینه خواهد شد.
امتیاز دهید
نظرات کاربران
عمران فر
عمران فر
⭐⭐⭐⭐⭐
خدا خیرت بده، رفع شد مشکل تراپ
حنفی
حنفی
⭐⭐⭐⭐⭐
ممنون.مشکلم رو حل کردید با مطالب مفیدتون
طاهر ابادی
طاهر ابادی
⭐⭐⭐⭐⭐
سپاس