021-66479486

شیر برقی نامور

محصول جدید

شیر نامور

شیر برقی نامور در واقع نوعی سلنوئید ولو یا همان شیر برقی می باشد با این تفاوت که به طور مجرا استفاده نمی شود.در واقع شیر نامور ، شیر تکمیلی می باشد که بر روی یا ورودی اکچوئیتور های بادی ( نیوماتیک) بسته می شود.شیر نامور همانطور که اشاره شد در مسیر باد اکچوئیتور پنوماتیک ، جهت باز یا بسته شده باد ورودی و نهایت باز و بسته شده خود شیر پنوماتیک می شود.

 • PN 10

نامور
ON/OFF
یک به یک/یک به دو/یک به سه
PN 10
60
عمودی / افقی
هوا ( باد)
AL
دنده ای
1/4 و 3/8

سلنوئید نامور

شیر برقی نامور در واقع نوعی سلنوئید ولو یا همان شیر برقی می باشد با این تفاوت که به طور مجرا استفاده نمی شود.در واقع سلنوئید نامور ، شیر تکمیلی می باشد که بر روی یا ورودی اکچوئیتور های بادی ( نیوماتیک) بسته می شود.سلنوئید نامور همانطور که اشاره شد در مسیر باد اکچوئیتور پنوماتیک ، جهت باز یا بسته شده باد ورودی و نهایت باز و بسته شده خود شیر پنوماتیک می شود.

معمولا شیر برقی نامور با ورودی 24 ولت و در برخی از باورودی 220 ولت عمل می نمایند.شیر برقی نامور ممکن است در سه حالت نرمال باز NO ، نرمال بسته NC و یا تیپ دو حالته NO/NC باشد و انتخاب تیپ بسته به نوع و کاربرد شیر نامور دارد.

فروش شیر برقی نامور

جهت مشاوره بیشتر در خصوص شیر برقی نامور و همچنین اعلام موجودی و قیمت شیر برقی متناسب با کاربر مورد نیاز با واحد فروش شیر نامور ما در ارتباط باشید.

مشابه :

شیر برقی بخار     شیر برقی آب

1398-07-15

شیر نامور

عالی

  نوشتن نقد و نظر

  شیر برقی نامور

  شیر برقی نامور

  شیر نامور

  شیر برقی نامور در واقع نوعی سلنوئید ولو یا همان شیر برقی می باشد با این تفاوت که به طور مجرا استفاده نمی شود.در واقع شیر نامور ، شیر تکمیلی می باشد که بر روی یا ورودی اکچوئیتور های بادی ( نیوماتیک) بسته می شود.شیر نامور همانطور که اشاره شد در مسیر باد اکچوئیتور پنوماتیک ، جهت باز یا بسته شده باد ورودی و نهایت باز و بسته شده خود شیر پنوماتیک می شود.

  لوازم جانبی