66479486 021

8448763 0912

19:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486
آپارات کنترل تک اینستاگرام تماس با کنترل تک

لرزه گیر

لرزه گیر ها Rubber Expansion ابزار هستند که از ارتعاش و لرزه هایی که در خطوط و مخازن ایجاد می شود جلوگیری می نمایند . انواع لرزه گیر به صورت ساده طراحی شده اند تا هزینه های آن بسیار ارزانتر از تجهیزات که در گذشته ساخته می شدند باشد .استفاده از لرزه گیر سبب می شود که ضربات مختلف سیالات بر روی لوله ها کاهش یافته و اتصالاتی که بر روی آن نصب شده اند در وضعیت استاندارد خود قرار بگیرد. در واقع لرزه گیرها ضرباتی که مشهور به ضربات قوچ هستند را به سادگی حذف و یا به حداقل می رسانند.

فروش لرزه گیر

فنی مهندسی کنترل جهت تکمیل تجهیزات مورد نیاز صنایع و تاسیسات ، فروش لرزه گیرها را نیز در طیف فروش خود قرار داده است.جهت مشاهده انواع لرزه گیر به ادامه صفحه رجوع نمایید و همچنین جهت خرید لرزه گیر با واحد فروش لرزه گیر در ارتباط باشید.

جهت خرید و مشاهده انواع لرزه گیر به ادامه صفح رجوع نمایید

محصولات لرزه گیر