66479486 021

8448763 0912

19:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486

فلومتر توربینی

فلومتر توربینی
در این بخش با مشاهده کلیپ با نحوه عملکرد فلومترهای توربینی آشنا خواهید شد.. [.....]

عملکرد فلومتر عقربه ای

عملکرد فلومتر عقربه ای
در این پست با مشاهده کلیپ آموزشی با نحوه عملکرد فلومتر عقربه ای آشنا خواهید شد... [.....]

عملکرد فلومتر ارفیسی

فلومتر ارفیسی
معرفی و عملکرد فلومتر اختلاف فشاری ارفیسی [.....]

عملکرد لول ترانسمیتر فلوتری

تصاویر لول ترانسمیتر فلوتری
آموزش تصویری عملکرد و نصب لول ترانسمیتر فلوتری را این پست مشاهده کنید. [.....]

کالیبراسیون آی تو پی پوزیشنر 3-3730 سامسون

تصاویر ای تو پی پوزیشنر 3-3730
در این ویدئو آموزش نصب آی تو پی 3-3730 را مشاهده خواهید کرد. [.....]

صفحه 1 از 4 - تعداد کل مقالات 20

قبلی ←