021-66479486

لول سوئیچ LS02

محصول جدید

لول سوئیچ

لول سوئیچ مایعات Liquid Level Switch  LS02

لول سوئیچ  LS-02 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. لول سوئیچ LS02 در فشار کاری 6bar و سایز اتصال دنده ای 1"BSP و دمای کاری 100°C یا تولید می شود . از این لول سوئیچ LS02 عیوض تکنیک در مخازن آب ، دی اریتور ، تانکهای سوخت،  مخازن کندانس و ... استفاده می گردد.

 • PN 10

فلوتری
ON/OFF
6 BAR
100
3 BAR
حداکثر 70c
ُSide
مایعات
متریال بدنه MS58/ متریال توپی SS304/ متریال محفظه ST37-2
دنده ای
Screwed 1"BSP
عیوض تکنیک

لول سوئیچ مایعات  LS  02 عیوض

 دامنه عملکرد لول سوئیچ LS02

لول سوئیچ  LS-02 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. این لول سوئیچ در فشار کاری 6bar و سایز اتصال دنده ای 1"BSP و دمای کاری 100°C یا 212° F تولید می شود . از این لول سوئیچ در مخازن آب ،  دی اریتور ، تانکهای سوخت،  مخازن کندانس و ... استفاده می شود.

طرز کارلول سوئیچ LS02 عیوض تکنیک

اساس کار این لول سوئیچ LS02 الکترومکانیکی می باشد. با تغییر سطح مایع ، توپی  متصل به میله دستگاه در جهت بالا و پائین (به صورت عمودی) به حرکت در می آید. این حرکت عمودی توپی از طریق اهرم ارتباطی به میله تحریک کننده میکروسوئیچ انتقال می یابد و دو عدد لیمیت سوئیچ تعبیه شده در داخل دستگاه لول سوئیچ را قطع و یا وصل می نماید . بدین طریق می توان فرمانهای ON-OFF را به مدارهای الکتریکی ارسال جهت کنترل ارسال می نماید . همچنین با توجه به سوراخ های تعبیه شده بر روی اهرم توپی لول سوئیچ LS02 ، ارتفاع تحت کنترل و قابل تنظیم می باشد . این لول سوئیچ با داشتن دو عدد لیمیت سوئیچ مجزا امکان استفاده در مدارهای الکتریکی متفاوت را دارد.

نصب لول سوئیچ دنده ای

دستگاه کنترل کننده سطح ، لول سوئیچ تیپ LS-02 بر روی دیواره ی مخازن از محل اتصال دنده ای ، به صورت افقی  قابل نصب می باشد. جهت نصب این لول سوئیچ ، باید بوشنی به سایز "1 را قبلا بر روی مخازن تعبیه کرده و سپس دستگاه را به صورت دنده ای بر روی آن مونتاژ کرد .  همچنین مهره ای در محل اتصال دستگاه وجود دارد که از طریق آن می توان موقعیت دستگاه را به صورت دقیق تثبیت کرد. در شکلهای زیر مدار سیم بندی این تجهیز ترسیم شده که در آن A جهت پر کردن و B  جهت خالی کردن مخازن استفاده می شود .

 تعاریف و نام لول سوئیچ LS02 عیوض در بازار و صنعت :

لول سوئیچ شناوری LS02

لول سوئیچ فلوتری LS02

لول سوئیچ عیوض تکنیک

لول سوئیچ LS02

لول سوئیچ دنده ای

لول سوئیچ مایعات

لول سوئیچ دنده ای LS02

سایر محصولات لول سوئیچ  شرکت کنترل تک ( کلیک نمایید )

1398-05-30

Ls02

Kheili khoob

  نوشتن نقد و نظر

  لول سوئیچ LS02

  لول سوئیچ LS02

  لول سوئیچ

  لول سوئیچ مایعات Liquid Level Switch  LS02

  لول سوئیچ  LS-02 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. لول سوئیچ LS02 در فشار کاری 6bar و سایز اتصال دنده ای 1"BSP و دمای کاری 100°C یا تولید می شود . از این لول سوئیچ LS02 عیوض تکنیک در مخازن آب ، دی اریتور ، تانکهای سوخت،  مخازن کندانس و ... استفاده می گردد.

  لوازم جانبی