021-66479486

مقایسه محصولات

به اشتراک گذاری این مقایسه با دوستانتان:

ویژگی‌ها:
تله بخار ترمودینامیکی TD 42
تله بخار ترمودینامیک TD 52
تله بخار ترمودینامیک TD 52
تیپترمودینامیکیترمودینامیکیترمودینامیکی
عملکردجدا سازی کندانس از بخارجدا سازی کندانس از بخارجدا سازی کندانس از بخار
ماکزیم فشار barPN 40PN63PN63
ماکزیمم دما Cُ 400C400 C400 C
فشار کاری 1 بار الی 30 بار40 BAR40 BAR
دمای کاری Cُ350 C350 C
نصب افقیافقی یا عمودیافقی یا عمودی
سیال Fluidبخاربخاربخار
خورندگی در مقابل بخارنداردندارد
متریال SS 420A 105A 105
اتصال دنده ای یا جوشیدنده ای ، جوشی ، فلنجیدنده ای ، جوشی ، فلنجی
سایز"1/2 الی "1"1/2 الی "1"1/2 الی "1
سازنده داخلیعیوض تکنیکعیوض تکنیکعیوض تکنیک
سازنده خارجیSpiraxSpiraxSpirax
آپشن/تجهیزاتشیر تخلیهشیر تخلیهشیر تخلیه
نظرات
Quality
-
متوسط
-
  مشاهده نظرات - مشاهده نظرات