66479486 021

8448763 0912

20:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486

ترموول

test
ترموول ترموول Thermowell تجهیزی است که جهت قرار گرفتن سنسور ترمومتر در داخل آن طراحی گردیده است . اغلب جهت جلوگیری از سایش و [.....]

→ بعدی

صفحه 1 از 1 - تعداد کل مقالات 5

قبلی ←