66479486 021

8448763 0912

20:00 الی 08:30

Controltak@gmail.com


شماره تماس: 021-66479486

بال ولو

test
بال ولو (Ball Valve ) شیر توپی ، در واقع یک شیر shut-off valve است که جریان مایعات یا گاز را با استفاده از یک [.....]

→ بعدی

صفحه 1 از 1 - تعداد کل مقالات 5

قبلی ←