021-66479486

مقایسه محصولات

به اشتراک گذاری این مقایسه با دوستانتان:

ویژگی‌ها:
لول گیج مغناطیسی MLG-33
لول گیج مگنتیک MLG-55
لول گیج شناوری MLG-44
لول گیج مغناطیسی MLG-22
ماکزیم فشار barPN200~16bar16~200 BarPN16 , PN40PN10
ماکزیمم دما Cُ 450 الی 45-450 ~ 45-300150
فشار کاری atm ~ 200baratm ~ 200barAtm الی 30Bar7
دمای کاری Cُ450 الی 45-450 ~ 45-300150
نصب از کنار یا بالا SIDE , TOP, BOOTOMSIDE - SIDEُSide
سیال Fluidمایعاتمایعاتمایعمایع
خورندگی آپشنمقاومنداردندارد
متریال SS304 , SS316L , P.P, UPVCSS 304 , SS316L , P.P , UPVCSS304SS304
اتصال دنده ای / فلنجیدنده ای/ فلنجیفلنجیدنده ای
سایز"1/2 الی "2"1/2 الی "2"1/2 الی "1"1/2 یا "3/4
ضد انفجارEx سوئیچ EXسوئیچ EXخیرخیر
سازنده داخلیعیوض تکنیکعیوض تکنیکعیوض تکنیکعیوض تکنیک
آپشن/تجهیزاتسوئیچ/ترانسمیتراندیکیتور پهن تر از MLG33 , سوئیچ /ترانسمیترMS-15سنسور MS11
نظرات
Quality
-
متوسط
-
  مشاهده نظرات مشاهده نظرات مشاهده نظرات -